Christiania Securities driver med aksjerådgivning og forvaltning.  Selskapet ble etablert i 1995 og har vært en pionér innen teknisk aksjeanalyse i Norge.  Selskapet har alle nødvendige konsesjoner fra Finanstilsynet og er medlem av Oslo børs og Verdipapirforetakenes forbund.

Les om våre tre porteføljealternativer:

 

                                                 Norden                Norge                 Euro    

 

Avkastning Norden 2012: 25 %    

 

Avkastning 26.09.2013

Norden: 21,8 %
Norge:   26,8 %
Euro:     14,4 %    

         

 

Klikk her for å lese siste versjon av vårt nyhetsbrev