top of page
Introducing our law firm

Christiania Securities, etablert i 1995, er et verdipapirforetak underlagt konsesjon av Finanstilsynet.

Om oss

Christiania Securities arbeider innen finansinvesteringer i børsnoterte verdipapirer. Vi hjelper både private, profesjonelle og institusjonelle kunder til å oppnå bedre avkastning i markedene ved å benytte gode og velprøvde strategier som over tid har vist at de kan håndtere svingningene i aksjemarkedene. 

 

Det viktigste er normalt å beskytte kapitalen, samtidig som man ønsker å sikre en rimelig avkasting i forhold til den risikoen man velger å påta seg. Ta kontakt for en uforbindtlig gjennomgang av hva vi kan tilby for å øke avkastningen på deres investeringer.

bottom of page