13.12.2018

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent. Kronen styrket seg mot en rekke valutaer etter at rentedommen ble kjent.

- Oppgangen i norsk økonomi ser ut til å fortsette. Det er blitt gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, o...

19.09.2018

I forkant av morgendagens rentemøte har vi sett på viktige tekniske nivåer for kronen mot euro, amerikanske dollar og svenske kroner.

Torsdag kommer rentebeskjeden fra Norges Bank, og det er ventet at styringsrenten settes opp fra 0,5 til 0,75 prosent.

Mens rentebeslutni...

Please reload

Nyeste innlegg

Please reload

Arkiv

Please reload

Tags

Please reload

©2018 by Christiania Securities AS. Eventuelle råd og anbefalinger på denne nettsiden er utarbeidet av Christiania Securities AS. Dette er ment som generell informasjon og markedsføring, og det er ikke tatt hensyn til den enkelte mottakers investeringsmål, risikopreferanser, økonomiske stilling eller kunnskap og erfaring. Informasjonen er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning. Ytterligere informasjon om Christiania Securities AS’ investeringsanbefalinger, herunder bl.a. kilder, grunnlag og metoder som er benyttet og eventuelle interessekonflikter, finnes på denne siden.