Gjeldende rentesatser og gebyr

Rente på klientkonto: 0,00% p.a.

Utlånsrente 7,9% p.a.

Overtrekksrente 10,0% p.a. 

Etableringsgebyr for belåningsavtale til kjøp av finansielle instrumenter NOK 1.500,- 

Rammeprovisjon for innvilget låneramme belastes med 0,25 % kvartalsvis

Gebyr for etablering av shortposisjon (lån aksjer) i val SEK  NOK 3.500*

Gebyr for etablering av shortposisjon (lån norske aksjer) NOK 1.100*

Gebyr brevpost sluttsedler fom. 01.01.2008 NOK 35

Skattehjelp med beregning gevinst/tap, samleoversikt renter/gebyr NOK 1.500

Gebyr på VPS-konto ved færre enn 10 handler per kalenderår: NOK 2000 

Vekslingsgebyr ved kjøp og salg av utenlandske verdipapirer 0,5%

Gebyr for fornyelse av LEI NOK 2000 

Generelt årsgebyr NOK 1000

Årlig VPS-gebyr NOK 1000

*For den perioden aksjelånet løper belastes i tillegg til enhver tid gjeldende rente som settes av aksjens utlåner 

Selskapet har inngått avtale med DNB for å sikre tilgang til de mest relevante markedsplasser. 

Alm. forretningsvilkår

©2018 by Christiania Securities AS. Eventuelle råd og anbefalinger på denne nettsiden er utarbeidet av Christiania Securities AS. Dette er ment som generell informasjon og markedsføring, og det er ikke tatt hensyn til den enkelte mottakers investeringsmål, risikopreferanser, økonomiske stilling eller kunnskap og erfaring. Informasjonen er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning. Ytterligere informasjon om Christiania Securities AS’ investeringsanbefalinger, herunder bl.a. kilder, grunnlag og metoder som er benyttet og eventuelle interessekonflikter, finnes på denne siden.