MODELLPORTEFØLJER

Modellporteføljene er et tilbud til deg som ønsker å investere i aksjer, men også vil ha personlig oppfølging og innspill fra en av våre erfarne aksjemeglere. Gjennom megleren din sikres du profesjonell ordreutførelse med algoritmer og smart order routing for å oppnå beste kurs.

CHRISTIANIA NORGE

Denne porteføljen passer for deg som har et langsiktig tidsperspektiv på investeringene dine og ønsker en eksponering mot de mest likvide aksjene på Oslo Børs.

NORGE, NORDEN, EUROPA ELLER VERDEN?

Christiania Securities tilbyr en rekke modellporteføljer som følger definerte handelsstrategier innenfor bestemte geografiske områder. For samtlige porteføljer bruker vi teknisk og kvantitativ analyse for å plukke de aksjene som ut fra modellene ser sterkest ut.

Normalt investerer vi i sju posisjoner, men vi kan også ut fra markedsforhold anbefale å vekte ned eksponeringen. 

Porteføljene passer for investorer med et langsiktig perspektiv.

Dersom du ønsker å følge en av våre modellporteføljer gjør du dette i samarbeid med en erfaren megler som kontakter deg når det foreslås endringer i porteføljene. På denne måten vil du alltid være involvert og ha "hånden på rattet", samtidig som du ikke behøver å følge med på børskursene fra minutt til minutt.

©2018 by Christiania Securities AS. Eventuelle råd og anbefalinger på denne nettsiden er utarbeidet av Christiania Securities AS. Dette er ment som generell informasjon og markedsføring, og det er ikke tatt hensyn til den enkelte mottakers investeringsmål, risikopreferanser, økonomiske stilling eller kunnskap og erfaring. Informasjonen er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning. Ytterligere informasjon om Christiania Securities AS’ investeringsanbefalinger, herunder bl.a. kilder, grunnlag og metoder som er benyttet og eventuelle interessekonflikter, finnes på denne siden.