Aker BP iferd med å gi kjøpssignal?

21 Mar 2018

AkerBP ligger nær gulvet i en stigende trend og tett oppunder nakkelinjen i en omvendt hode-skuldre-formasjon.

 

AkerBP ligger nær gulvet i en stigende trend og tett oppunder nakkelinjen i en omvendt hode-skuldre-formasjon.Et eventuelt brudd opp gjennom nakkelinjen ved 208,70 kroner vil være et sterkt kjøpssignal som indikerer videre oppgang til rundt 226 kroner.

 

Nærmeste signifikante motstandsnivå for AkerBP ligger ved 231 kroner, mens 205, 198, 194 og 191 kroner er støttenivåer. Trendgulvet som går rett under 197 kroner gir også noe støtte.

 

100 dagers glidende snitt går ved 204,50 kroner, og gir også støtte til kursen. På oppsiden, ved 209,75 kroner, ligger 50 dagers glidende snitt som kan utgjøre noe motstand.

 

Det er et styrketegn at omsetningen generelt er høyere på dager med oppgang enn på dager med nedgang.

 

 

 

Please reload

Our Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

Please reload

©2018 by Christiania Securities AS. Eventuelle råd og anbefalinger på denne nettsiden er utarbeidet av Christiania Securities AS. Dette er ment som generell informasjon og markedsføring, og det er ikke tatt hensyn til den enkelte mottakers investeringsmål, risikopreferanser, økonomiske stilling eller kunnskap og erfaring. Informasjonen er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning. Ytterligere informasjon om Christiania Securities AS’ investeringsanbefalinger, herunder bl.a. kilder, grunnlag og metoder som er benyttet og eventuelle interessekonflikter, finnes på denne siden.