Indikerer drøye 10 prosents oppside

12 Apr 2018

 

Veidekke (VEI:xosl) har brutt ut av en fallende trend og opp fra en omvendt hode-skuldre-formasjon.

 

Et brudd opp fra denne formasjonen indikerer en oppside på drøye ti prosent. En omvendt hode-skuldre-formasjon er dessuten en bunnformasjon.

 

Nakkelinjen går ved 90 kroner, og er marginalt brutt. Formasjonen indikerer en oppgang til 103 kroner.

 

Omsetningen er høyere på dager med oppgang enn på dager med nedgang, og indikerer kjøpspress.

 

 

 

Kursen møter en del motstand ved 93 kroner, og bryter kursen gjennom dette nivået vil det være nok et kjøpssignal.  Mellom 93 og 101 kroner er det imidlertid lite motstand.

 

Aksjen har støtte ved 88,30 og 85,60 kroner.

Please reload

Our Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

Please reload

©2018 by Christiania Securities AS. Eventuelle råd og anbefalinger på denne nettsiden er utarbeidet av Christiania Securities AS. Dette er ment som generell informasjon og markedsføring, og det er ikke tatt hensyn til den enkelte mottakers investeringsmål, risikopreferanser, økonomiske stilling eller kunnskap og erfaring. Informasjonen er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning. Ytterligere informasjon om Christiania Securities AS’ investeringsanbefalinger, herunder bl.a. kilder, grunnlag og metoder som er benyttet og eventuelle interessekonflikter, finnes på denne siden.