Our Recent Posts

Archive

Tags

OBX-aksjene inn i uke 19

AKERBP:xosl

Aker BP ASA ligger i en stigende trend. Ved inngangen til uke 19 ligger trendgulv ved 214 og taket ligger ved 284. Etter selskapets kvartalsrapport mandag har kursen lagt seg tett opptil trendtak. 233, 204 og 192 er støttenivåer. Det er ikke etablert noen motstandsnivåer på oppsiden.

AKSO:xosl

Aker Solutions ASA har brutt opp gjennom taket i en stigende trend ved 53 kroner. I første omgang indikerer dette muligheter for en sterkere stigningstakt.

Aksjen jobber med motstand ved 54,30 kroner. Et etablert brudd på dette nivået vil være et kjøpssignal. RSI bekrefter trendbildet og det er et styrketegn at volum er noe høyere på dager med oppgang enn på dager med nedgang.

BAKKA:xosl

Bakkafrost ligger nær gulvet i ens stigende trend, ved 453 kroner. Taket i trendkanalen går ved 520 kroner. RSI divergerer negativt mot kursen. Dette kan være et tidlig signal om en mulig reaksjon ned. Nærmeste støttenivå er 443 kroner. Det ligger også ståtte ved 392 og 377 kroner.

BWLPG:xosl

BW LPG har brutt gjennom gulv i en svakt stigende trend ved 32,90 kroner og det har etablert seg en kortsiktig hurtig fallende trend med gulv ved 26,10 og tak ved 29,1 kroner. Helt kortsiktig ser vi at volumet kan indikere at noe er i ferd med å endre seg i det ellers svake bildet: Omsetningen er høyere på dager med oppgang enn på dager med nedgang. På oppsiden ligger det tung motstand ved 30 og 33 kroner.

DNB:xosl

DNB har reagert ned fra kraftig motstand ved 155 kroner. Et brudd opp gjennom dette nivået vil være et kraftig kjøpssignal. 149 og 141 er andre signifikante nivåer å følge med på.

DNO:xosl

DNO har hatt en sterk utvikling siden vi trakk den frem 19. mars da aksjen lå og brøt med taket i et rektangel. Taket i den stigende trenden går ved 15 kroner, mens gulvet ligger rundt 9,50 kroner. Kortsiktig er det høyere omsetning på dager med nedgang enn på dager med oppgang. Det er et svakhetstegn.

Nærmeste solide støttenivåe er ved 12,40 kroner og ved 11 kroner.

GJF:xosl

Gjensidige Forsikring ASA har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. og deretter brutt flere støttenivåer. Høyere volum på dager med nedgang enn på dager med oppgang indikerer et tungt salgspress i aksjen. Ved inngangen til uken testes støtten ved 127 kroner. Under dette nivået er 117 kroner nærmeste støttenivå. Kursen har motstand ved 129, 133 og 140 kroner.

GOGL:xosl

Golden Ocean Group Ltd. beveger seg i en svakt fallende trend mellom ca 57 og 73 kroner. Aksjen har også støtte ved 63 kroner.

LSG:xosl

Lerøy Seafood Group ligger i en stigende trendkanal med tak ved 61,70 og gulv ved 52,50 kroner. Volum har gått fra å være ganske nøytralt til å være høyere på dager med nedgang enn på dager med oppgang. Dette indikerer at det har kommet litt salgspress i aksjen. Nærmeste støttenivå er ved 54.30 kroner.

MHG:xosl

Marine Harvest ligger i en stigende trendkanal med gulv ved 172,30 og tak ved 193,20. Aksjen har motstand ved 180 kroner, mens 175, 160 og 151 er nærmeste tekniske støttenivåer. Volum har gått fra å være ganske nøytralt til å være høyere på dager med nedgang enn på dager med oppgang. Dette indikerer at det har kommet litt salgspress i aksjen.

NHY:xosl

Norsk Hydro ligger i en fallende trend fra starten årsskiftet 2017/2018 der taket går ved 53 kroner og gulvet ved 43 kroner. Aksjen har gitt salgssignal fra en dobbelt topp-formasjon (nov 17 og jan 18) som signaliserer nedgang til rundt 45 kroner. Aksjen har motstand ved 52 og 54 kroner, mens nærmeste støtte ligger ved 45,80. Imidlertid er det verd å merke seg at volumet er høyere på dager med oppgang enn på dager med nedgang.

NAS:xosl

Mulig oppkjøp.

NOFI:xosl

Norwegian Finans Holding ASA ligger nær gulvet i en stigende trend. En reaksjon opp vil være en kjøpsanledning. Volum har gått fra å være ganske nøytralt til å være høyere på dager med nedgang enn på dager med oppgang. Dette indikerer at det har kommet litt salgspress i aksjen. 98.00 og 94.40 er tekniske motstandsnivåer, mens 88.20 og 85.80 er tekniske støttenivåer.

ORK:xosl

Orkla har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang en svakere stigningstakt. Men aksjen har også gitt salgssignal fra en dobbel-topp-formasjon ved bruddet ned gjennom 75 kroner. Denne formasjonen indikerer en nedgang til 67 kroner. Volum er nøytralt.

PGS:xosl

Petroleum Geo-Services ligger i en stigende trend med gulv ved 27,20 og tak ved 42,50 kroner. Nærmeste støttenivå ligger ved 31 kroner. Volumet er høyere på dager med oppgang enn på dager med nedgang, og indikerer kjøpspress.

QEC:xosl

Questerre Energy ligger i en svakt stigende trendkanal med gulv ved 4.70 og tak ved 9.20 kroner. Aksjen handles nær støtte ved 5.10 kroner. Volum er høyere på dager med nedgang enn på dager med oppgang. Dette indikerer salgspress. 6.10, 6.00, 5.65, 5.00 og 5.20 er teknisk signifikante nivåer å følge med på.

SALM:xosl

SalMar ASA ligger i en hurtig stigende trendkanal med støtte ved 374 og 264. Den senere tiden har imidlertid volum vært høyere på dager med nedgang enn på dager med oppgang. Dette indikerer salgspress.

SCHA:xosl

Schibsted ser. A har reagert ned etter test av motstand ved 242 kroner, nær taket i en lang fallende trend. Volum har lenge vært høyere på dager med nedgang enn på dager med oppgang, og indikerer salgspress. 210,215 og 227 er de nærmeste tekniske nivåene å følge med på.

STL:xosl

Statoil ligger nær taket ved 208.40 kroner i en stigende trend. Trendgulv ligger rett under 185 kroner. Aksjen har støtte ved 199 og 185 kroner. Volumet er noe høyere på dager med oppgang enn på dager med nedgang, og indikerer kjøpspress.

STB:xosl

Storebrand ASA har beveget seg sidelengs mellom 63 og 70,50 kroner innenfor en lang stigende trend helt siden høsten 2017. Gulv i den lange trenden går ved 64 mens taket er ved 78 kroner. Et brudd opp gjennom 70.50 kroner, helst på høyt volum, er et kraftig kjøpssignal. Volumet er høyere på dager med oppgang enn på dager med nedgang, og indikerer kjøpspress i aksjen.

SUBC:xosl

Subsea 7 ligger i en kortsiktig svakt fallende trend. 129, 115, 111 og 108 kroner er signifikante tekniske nivåer. Volumet er høyere på dager med oppgang enn på dager med nedgang, og indikerer at det er et kjøpspress i aksjen.

TEL:xosl

Telenor har testet gulv i en stigende trend ved 172 kroner. 172.20 og 180 er de nærmeste tekniske nivåene å følge med på. At topper og bunner i volumkurven korresponderer dårlig med topper og bunner i kursen er et svakhetstegn. Volum er nøytralt med tanke på omsetningen på dager med oppgang/nedgang.

TGS:xosl

TGS Nopec Geophysical har brutt opp gjennom taket i en kortsiktig stigende trend innenfor den lange hovedtrenden helt tilbake fra 2015 der gulv går ved 190 kroner og taket ved 285 kroner. Etter den kraftige oppturen er det etablert marginal støtte rundt 240. 205-208 nærmeste solide nivå. Volumet er høyere på dager med oppgang enn på dager med nedgang, og indikerer kjøpspress i aksjen

YAR:xosl

Yara International har brutt ut av en fallende trend, og har reagert ned etter test av motstand ved 350 kroner. Nærmeste støttenivå ligger ved 320 kroner. Den senere tiden har volum vært høyere på dager med oppgang enn på dager med nedgang, noe som indikerer kjøpspress i aksjen. Et brudd opp gjennom 356 er et kjøpssignal.

#aksjer #oslobørs #norskeaksjer

CFD-er er komplekse instrumenter og det er stor risiko for å tape penger raskt på grunn av gearing. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFD-er med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er, valuta eller eventuelle andre av våre produkter fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.Kjenn risikoen. All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen.

©2018 by Christiania Securities AS. Eventuelle råd og anbefalinger på denne nettsiden er utarbeidet av Christiania Securities AS. Dette er ment som generell informasjon og markedsføring, og det er ikke tatt hensyn til den enkelte mottakers investeringsmål, risikopreferanser, økonomiske stilling eller kunnskap og erfaring. Informasjonen er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning. 

Personvernerklæring