To selskaper med tall onsdag

23 May 2018

Selvaag Bolig (SBO:xosl) og Fjord1 (FJORD:xosl) er blant selskapene som har lagt frem tall onsdag.

 

 

 

SBO:xosl ligger i en mellomlang stigende trend, like over støtte ved 38.90 nok. Aksjen har også støtte ved 37.60 NOK, mens 40.00 NOK er nærmeste motstandsnivå. RSI ligger i en svakt fallende trend, noe som svekker trenden.

 

Over tid har Selvaag-aksjen vist styrke ved at det er flere kjøpere på banen på dagen med oppgang enn på dager med nedgang. Dette har imidlertid endret seg noe den senere tiden.

 

FJORD:xosl ligger i en stigende trend, med støtte rett over trendgulvet ved 50 NOK. Det ligger også støtte ved 47.90 NOK , mens 52 NOK er et teknisk motstandsnivå.

 

At volum generelt er høyere på dagen med oppgang enn på dager med nedgang er et styrketegn.

 

 

 

Please reload

Our Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

Please reload

©2018 by Christiania Securities AS. Eventuelle råd og anbefalinger på denne nettsiden er utarbeidet av Christiania Securities AS. Dette er ment som generell informasjon og markedsføring, og det er ikke tatt hensyn til den enkelte mottakers investeringsmål, risikopreferanser, økonomiske stilling eller kunnskap og erfaring. Informasjonen er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning. Ytterligere informasjon om Christiania Securities AS’ investeringsanbefalinger, herunder bl.a. kilder, grunnlag og metoder som er benyttet og eventuelle interessekonflikter, finnes på denne siden.