Norsk Hydro mot 30 kroner?

20 Jul 2018

Norsk Hydro (NHY:xosl) er fredag formiddag i ferd med å utløse et kraftig salgssignal.

 

Aksjen ligger i en hode skuldre-formasjon med nakkelinje rundt 46 kroner. En etablering under dette nivået er et kraftig salgssignal med målkurs 29,50 kroner. Nedsidepotensialet fra gårsdagens sluttkurs på 46,68 kroner er dermed 36,80 prosent.

 

I skrivende stund ligger kursen og dupper så vidt under disse nivåene. Samtidig er det ikke mer enn 10 dager siden aksjen ga salgssignal fra en dobbel topp-formasjon  med nedsidepotensial til 41,50 kroner.

 

Aksjen ligger i en hurtig fallende trend innen en lengre fallende trend med svakere falltakt.

 

Fredag formiddag testes støttenivået ved 45,80 kroner. Det ligger også støtte ved 44 og 42 kroner. Kursen har motstand ved 52 kroner, samt ved 54 kroner som også er sammenfallende med taket i den mellomlange fallende trenden.

 

RSI understøtter den svake kursutviklingen, og det er også et svakhetstegn at det ikke er noen sammenheng mellom bunner og topper i kurs og volum. Et lysglimt for aksjen er imidlertid at volum generelt har vært høyere på dager med oppgang enn på dager med nedgang.

 

Please reload

Our Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

Please reload

©2018 by Christiania Securities AS. Eventuelle råd og anbefalinger på denne nettsiden er utarbeidet av Christiania Securities AS. Dette er ment som generell informasjon og markedsføring, og det er ikke tatt hensyn til den enkelte mottakers investeringsmål, risikopreferanser, økonomiske stilling eller kunnskap og erfaring. Informasjonen er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning. Ytterligere informasjon om Christiania Securities AS’ investeringsanbefalinger, herunder bl.a. kilder, grunnlag og metoder som er benyttet og eventuelle interessekonflikter, finnes på denne siden.