Utløser kjøpssignal etter kvartalsrapport

1 Aug 2018

Électricité de France SA (EDF:xpar) som la frem kvartalstall tirsdag har gitt kjøpssignal ved brudd opp fra en omvendt hode-skuldre-formasjon (IHS) samt brudd opp fra en rektangelformasjon.

 

IHS-formasjonen har en indikert målkurs på 17.40 euro mens rektangelformasjonen har en indikert målkurs på 14.40 euro.

 

 

Gulvet i den lange stigende hovedtrenden fra vinteren 2017 går ved 11.60 euro mens trendtaket ligger tett oppunder 15.40 euro.

 

EDF har støtte ved 12.40, 12.19 og 11.93 euro. På oppsiden er det lite motstand før 13.30, 13.60 og 15.10 euro. Ved en eventuell reaksjon tilbake fungerer også nakkelinjen i IHS-formasjonen og rektangeltaket som støtte.

 

 

 

Please reload

Our Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

Please reload

©2018 by Christiania Securities AS. Eventuelle råd og anbefalinger på denne nettsiden er utarbeidet av Christiania Securities AS. Dette er ment som generell informasjon og markedsføring, og det er ikke tatt hensyn til den enkelte mottakers investeringsmål, risikopreferanser, økonomiske stilling eller kunnskap og erfaring. Informasjonen er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning. Ytterligere informasjon om Christiania Securities AS’ investeringsanbefalinger, herunder bl.a. kilder, grunnlag og metoder som er benyttet og eventuelle interessekonflikter, finnes på denne siden.