Gjensyn med gammel kjenning for de norske porteføljene

12 Sep 2018

Borregaard var blant casene som bidro solid til de norske modellporteføljene hos Christiania Securities i fjor vår. Nå er aksjen inne i varmen igjen

 

 

Borregaard er det ferskeste tilskuddet til begge de norske modellporteføljene Christiania Norge og Christiania Norge Aggressiv.

 

Aksjen tester gulvet i en langt stigende trend, med gulv rundt 75 kroner og tak rundt 142 kroner. Den årlige stigningstakten i den langsiktige hovedtrenden er på ca. 27 prosent.

 

Den senere tiden har vi sett signaler på at kjøperne begynner å bli mer «hissige», ved at omsetningsvolumet i aksjen har vært høyere på dager med oppgang enn på dager med nedgang.

 

Gjennom juli og august har Borregaard slått mellom gulv og tak i en svakt stigende sekundærtrend. Her går taket ved 80,40 kroner. Et brudd opp gjennom denne konsoliderende trenden vil være et kjøpssignal, og aksjen har lite nevneverdig motstand over disse nivåene før vi er ved toppen fra medio juni i år.

 

 

 

I skrivende stund bryter aksjen med motstanden ved 79 og 80 kroner. Borregaard, som sluttet på 80,10 kroner onsdag, har teknisk støtte ved 77 og 75,80 kroner.

 

 

Slik plukker vi aksjer til modellporteføljene

Christiania Securities tilbyr modellporteføljer som følger definerte handelsstrategier innenfor bestemte geografiske områder.

Normalt investerer vi i sju posisjoner, men vi kan også ut fra markedsforhold anbefale å vekte ned eksponeringen. 

 

Når vi plukker aksjer til modellporteføljene gjøres dette ved å gi en score til samtlige aksjer som potensielt kan inngå i den aktuelle porteføljen. Denne poengsummen beregnes ut fra en rekke tekniske og kvantitative faktorer vi mener indikerer at aksjen viser styrke og har potensial til å gi god avkastning. Målet vårt er alltid å slå referanseindeksen.

 

Ved inngangen til september var oppgangen i Christiania Norge 14,54 prosent hittil i 2018, mens hovedindeksen på Oslo Børs som er porteføljens referanseindeks var opp 11,33 prosent. Til samme tid var Christiania Norge Aggressiv opp 19,19 prosent. Også denne porteføljen har osebx som referanseindeks.

 

Please reload

Our Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

Please reload

©2018 by Christiania Securities AS. Eventuelle råd og anbefalinger på denne nettsiden er utarbeidet av Christiania Securities AS. Dette er ment som generell informasjon og markedsføring, og det er ikke tatt hensyn til den enkelte mottakers investeringsmål, risikopreferanser, økonomiske stilling eller kunnskap og erfaring. Informasjonen er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning. Ytterligere informasjon om Christiania Securities AS’ investeringsanbefalinger, herunder bl.a. kilder, grunnlag og metoder som er benyttet og eventuelle interessekonflikter, finnes på denne siden.