Tester tak i fallende trend

17 Sep 2018

Aksjen ga et sterkt salgssignal etter brudd ned fra en hode-skuldre-formasjon tidligere i vår. 

 

Bruddet ned fra hode-skuldre-formasjonen kom på høyt volum og indikerte en målkurs på 6,70 euro

 

Selv om falltakten har avtatt noe, er Commerzbank er fortsatt svak. I skrivende stund tester aksjen taket i en svakt fallende sekundærtrend rundt ca. 8.90 euro innen hovedtrenden. RSI bekrefter den fallende trenden i kursbildet.

 

Mens kursen har noe støtte i 50-dagers glidende snitt ved 8.544 euro, ligger det motstand i 100-dagers snittet ved 8.999 og 200-dagers snittet ved 10.617. Det at 50-dagers snitt ligger under 100-dagers snitt, som igjen er under 200-dagers snitt, bekrefter forøvrig den negative trenden i aksjen.

Ved en reaksjon ned fra taket ligger det støtte ved 8.50, 8.10 og 8.00 euro. Et brudd ned gjennom 8 euro vil være nok et kraftig salgssignal, og nærmeste solide støttenivå under 8 ligger rett over 7 euro.

 

Foruten trendtakene rundt 9 euro, har Commerzbank også motstand ved 9.20-9.30 euro.

Please reload

Our Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

Please reload

©2018 by Christiania Securities AS. Eventuelle råd og anbefalinger på denne nettsiden er utarbeidet av Christiania Securities AS. Dette er ment som generell informasjon og markedsføring, og det er ikke tatt hensyn til den enkelte mottakers investeringsmål, risikopreferanser, økonomiske stilling eller kunnskap og erfaring. Informasjonen er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning. Ytterligere informasjon om Christiania Securities AS’ investeringsanbefalinger, herunder bl.a. kilder, grunnlag og metoder som er benyttet og eventuelle interessekonflikter, finnes på denne siden.