Kan onsdagens tall snu trenden?

16 Oct 2018

Nordic Semiconductor legger frem tall for 3. kvartal onsdag før børsstart.

 

Nordic Semiconductor (NOD:xosl) innledet en fallende trend i juni måned.  I forkant av kvartalspresentasjonen har kursen reagert opp etter en test av trendgulvet ved 41.10 kroner. Like over trendgulv, ved 42 kroner ligger det et støttenivå som nå testes grundig.

 

RSI ligger i en fallende trend som bekrefter den svake utviklingen i kursdiagrammet. Indikatoren reagerer opp etter å ha vært kraftig oversolgt, og vi kan komme til å se en reaksjon opp for å teste motstand ved 46.00 og eventuelt 48.20 og 49.50 kroner. Taket i den kortsiktig fallende trenden ligger ved 49.80 kroner.

 

 

50 dagers glidende snitt ligger ved 48.358, mens 200 dagers snittet ligger ved 49.418 og 100-dagers snittet ligger ved 50.538. 16. august og 5. oktober ble det gitt salgssignal ved at 50-dagers snittet krysset under 100-dagers og deretter 200-dagers glidende snitt.

 

Omsetningen er høyere på dager med nedgang enn på dager med oppgang, og indikerer et salgspress i aksjen som også bekreftes av heikin ashi-chartet. Fallet inn i oktober måned har kommet på et betydelig volum som styrker de negative signalene.

 

Om kursen skulle bryte ned gjennom trendgulvet vil dette innebære en hurtigere falltakt. Kursen har støtte ved 37.80 og 33.00 kroner.

 

 

 

Please reload

Our Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

Please reload

©2018 by Christiania Securities AS. Eventuelle råd og anbefalinger på denne nettsiden er utarbeidet av Christiania Securities AS. Dette er ment som generell informasjon og markedsføring, og det er ikke tatt hensyn til den enkelte mottakers investeringsmål, risikopreferanser, økonomiske stilling eller kunnskap og erfaring. Informasjonen er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning. Ytterligere informasjon om Christiania Securities AS’ investeringsanbefalinger, herunder bl.a. kilder, grunnlag og metoder som er benyttet og eventuelle interessekonflikter, finnes på denne siden.