Aker BP ved trendgulv før tall

18 Oct 2018

Aker BP er blant selskapene som legger frem tall fredag morgen før børsstart. 

 

 

AKERBP:xosl legger frem tall for 3. kvartal 2018 fredag 19. oktober. Aksjen har falt tilbake og tester gulvet i en lang stigende trend.

 

Torsdag tester aksjen støtte i trendgulvet ved 295 kroner, og kursen har marginalt brutt under 100 dagers glidende snitt ved 300,28 kroner og støtte ved 300 kroner. Kursen har støtte ved 294, 283 og 277 kroner, mens 300, 305.80, 319 og 345 kroner er tekniske motstandsnivåer for Aker BP.
 

 

Dersom vi ser et etablert brudd på trendgulvet indikerer dette i første omgang en svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling.

 

Gjennom oktober har vi sett et salgspress har materialisert seg gjennom høyt volum på dager med nedgang og lavt på dager med oppgang. Det er også et svakhetstegn at RSI ligger i en fallende trend. Fallende trend i RSI kan være et tidlig varsel om mulig trendbrudd.

 

 

 

NB: Har du Christiania Trader-konto? Via markedsrapporten i Christiania Trader har du tilgang til en fyldigere kommentar på selskapet, samt kommentarer til andre selskaper som skal legge frem tall.

Please reload

Our Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

Please reload

©2018 by Christiania Securities AS. Eventuelle råd og anbefalinger på denne nettsiden er utarbeidet av Christiania Securities AS. Dette er ment som generell informasjon og markedsføring, og det er ikke tatt hensyn til den enkelte mottakers investeringsmål, risikopreferanser, økonomiske stilling eller kunnskap og erfaring. Informasjonen er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning. Ytterligere informasjon om Christiania Securities AS’ investeringsanbefalinger, herunder bl.a. kilder, grunnlag og metoder som er benyttet og eventuelle interessekonflikter, finnes på denne siden.