Schibsted ned på tall

26 Oct 2018

Schibsted la frem tall fredag morgen før børsstart. Aksjen sendes ned på Oslo Børs.

 

 

En time uti fredagens handel på Oslo Børs er Schibsted A (SCHA:xosl) ned 2,49 prosent til 274,40 kroner. Selskapet la frem kvartalstall fredag morgen før børsstart, og intradag har kursen svingt mellom 267,50 og 300 kroner.

 

Aksjen har brutt den stigende trenden og innledet i medio september en hurtig fallende trend. Gulvet i denne korte, hurtig fallende trenden går mellom støtte ved 255 og 262 kroner. Taket er sammenfallende med motstandsnivået ved 283 kroner. Kursen har også motstand ved 290 og 295 kroner og noe støtte rett under 270 kroner.  

 

RSI ligger i en fallende trend som bekrefter det svake kursbildet. Indikatoren nærmer seg imidlertid oversolgt område, noe som etter hvert kan gi en reaksjon opp.

 

Et trekk som skiller Schibsted fra flere av de andre større selskapene på Oslo Børs er at volum også den senere tiden har vært høyere på dager med oppgang enn på dager med nedgang. Mens en rekke andre av de større børsnoterte selskapene har hatt høyere volum på dager kursen har falt enn på dager kursen har steget, så har denne viktige volumindikatoren holdt seg sterk i Schibsted-aksjen.

 

 

Mens resultatet lå noe over konsensus var inntektssiden svakere enn ventet.

 

I løpet av kvartalet som ligger bak oss annonserte Schibsted at selskapet vil skille ut de internasjonale markedsplassene i et separat børsnotert selskap.

 

- Dette er et stort strategisk skritt for konsernet som vil skape nye muligheter og verdier for aksjonærene, både i det nye selskapet som foreløpig kalles MPI og for den resterende delen av Schibsted, sier CEO Rolv Erik Ryssdal i en kommentar fredag morgen.

MPI ventes på børs i April 2019.

 

Selskapets rapport og presentasjon for 3. kvartal kan lastes ned på Schibsteds hjemmeside.

Please reload

Our Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

Please reload

©2018 by Christiania Securities AS. Eventuelle råd og anbefalinger på denne nettsiden er utarbeidet av Christiania Securities AS. Dette er ment som generell informasjon og markedsføring, og det er ikke tatt hensyn til den enkelte mottakers investeringsmål, risikopreferanser, økonomiske stilling eller kunnskap og erfaring. Informasjonen er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning. Ytterligere informasjon om Christiania Securities AS’ investeringsanbefalinger, herunder bl.a. kilder, grunnlag og metoder som er benyttet og eventuelle interessekonflikter, finnes på denne siden.