Populær tradingaksje med tall

7 Nov 2018

Subsea7 er en populær tradingaksje i ChristianiaTrader. Torsdag morgen legger selskapet frem kvartalstall

 

SUBC:xosl har siden medio 2016 beveget seg i en svakt fallende trend der taket går rundt 127 kroner og gulvet rundt 93 kroner.

 

Den svake trenden i kursdiagrammet bekreftes av fallende trend i RSI-diagrammet.

 

Subsea 7 har støtte ved 99.50 kroner og motstand ved 103 og 108 kroner.

 

Den senere tiden har omsetningsvolum vært høyere på dager med oppgang enn på dager med nedgang. Dette er et styrketegn. På litt lengre sikt er imidlertid volum temmelig nøytralt.

 

 

50 dagers glidende snitt ligger ved 112.16, mens 100 dagers snittet ligger ved 115.99 og 200 dagers glidende snitt ligger ved 116.57 kroner.

En slik «stabel» der det korteste snittet er lavest og det lengste er høyest bekrefter den fallende trenden.

Vær imidlertid oppmerksom på at glidende snitt er en treg indikator. Skulle vi se en crossover, vil det være et kjøpssignal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Our Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

Please reload

©2018 by Christiania Securities AS. Eventuelle råd og anbefalinger på denne nettsiden er utarbeidet av Christiania Securities AS. Dette er ment som generell informasjon og markedsføring, og det er ikke tatt hensyn til den enkelte mottakers investeringsmål, risikopreferanser, økonomiske stilling eller kunnskap og erfaring. Informasjonen er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning. Ytterligere informasjon om Christiania Securities AS’ investeringsanbefalinger, herunder bl.a. kilder, grunnlag og metoder som er benyttet og eventuelle interessekonflikter, finnes på denne siden.