Stø kurs for Avance?

7 Nov 2018

Avance Gas har stått imot børsfallet gjennom oktober. Selskapet legger frem tall før børsstart torsdag.   

 

 

Avance-kursen har siden medio 2016 beveget seg i en svakt fallende trend der taket går rundt 23.60 kroner og gulvet rundt 17.60 kroner. Den svake trenden i kursdiagrammet bekreftes av fallende trend i RSI-diagrammet.

 

Fra siste halvdel av september har imidlertid kursen gått inn i en tradingrange i en svakt stigende sekundærtrend. Her går gulvet like over 20 kroner, mens taket ligger rett under 22 kroner.

 

Avance Gas Holding har støtte ved 20.60 og 20.00 kroner og motstand ved 21.00 og 21.70 kroner.

 

Den senere tiden har omsetningsvolum vært høyere på dager med oppgang enn på dager med nedgang. Dette er et styrketegn. På litt lengre sikt er imidlertid volum temmelig nøytralt.

 

 50 dagers glidende snitt ligger ved 19.44, mens 100 dagers snittet ligger ved 20.77 og 200 dagers glidende snitt ligger ved 21.11 kroner.

En slik «stabel» der det korteste snittet er lavest og det lengste er høyest bekrefter den fallende trenden. Vær imidlertid oppmerksom på at glidende snitt er en treg indikator.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Our Recent Posts

Please reload

Archive