Siste omsetningsdag for tegningsrettene i Kongsberg Gruppen

19 Nov 2018

Mandag er siste dagen tegningsrettene i Kongsberg Gruppen omsettes på Oslo Børs. 

 

I juli ble det kjent at Kongsberg Gruppen kjøper Rolls-Royce Commercial Marine. Oppkjøpet finansieres gjennom en fortrinnsrettsemisjon, der selskapet ønsker å hente inn om lag 5 milliarder kroner.

 

Aksjeeiere i selskapet per 2. november fikk tildelt én tegningsrett for hver andre aksje eid, og tegningskursen er satt til 83,30 kroner per tilbudsaksje. 

 

Perioden for handel i tegningsrettene som har ticker "KOG T" i fortrinnsrettsemisjonen utløper mandag 19. november kl. 16.30. Mandag er dermed siste sjans å selge rettene for de som eventuelt ikke ønsker å delta i emisjonen. 

 

Tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne tilbudsaksjer innen tegningsperioden utløper onsdag 21. november kl. 16:30, eller som ikke er solgt innen børsslutt mandag, vil være uten verdi og bortfaller uten kompensasjon til innehaveren.

 

Dersom  man ønsker å benytte tegningsrettene for å kjøpe tilbudsaksjer kan dette gjøres direkte gjennom VPS. 

Please reload

Our Recent Posts

Please reload

Archive