Siste omsetningsdag for tegningsrettene i Kongsberg Gruppen

19 Nov 2018

Mandag er siste dagen tegningsrettene i Kongsberg Gruppen omsettes på Oslo Børs. 

 

I juli ble det kjent at Kongsberg Gruppen kjøper Rolls-Royce Commercial Marine. Oppkjøpet finansieres gjennom en fortrinnsrettsemisjon, der selskapet ønsker å hente inn om lag 5 milliarder kroner.

 

Aksjeeiere i selskapet per 2. november fikk tildelt én tegningsrett for hver andre aksje eid, og tegningskursen er satt til 83,30 kroner per tilbudsaksje. 

 

Perioden for handel i tegningsrettene som har ticker "KOG T" i fortrinnsrettsemisjonen utløper mandag 19. november kl. 16.30. Mandag er dermed siste sjans å selge rettene for de som eventuelt ikke ønsker å delta i emisjonen. 

 

Tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne tilbudsaksjer innen tegningsperioden utløper onsdag 21. november kl. 16:30, eller som ikke er solgt innen børsslutt mandag, vil være uten verdi og bortfaller uten kompensasjon til innehaveren.

 

Dersom  man ønsker å benytte tegningsrettene for å kjøpe tilbudsaksjer kan dette gjøres direkte gjennom VPS. 

Please reload

Our Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

Please reload

©2018 by Christiania Securities AS. Eventuelle råd og anbefalinger på denne nettsiden er utarbeidet av Christiania Securities AS. Dette er ment som generell informasjon og markedsføring, og det er ikke tatt hensyn til den enkelte mottakers investeringsmål, risikopreferanser, økonomiske stilling eller kunnskap og erfaring. Informasjonen er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning. Ytterligere informasjon om Christiania Securities AS’ investeringsanbefalinger, herunder bl.a. kilder, grunnlag og metoder som er benyttet og eventuelle interessekonflikter, finnes på denne siden.