To nykommere i porteføljen

27 Nov 2018

BW LPG og Frontline kom inn i Christiania Norge Aggressiv-porteføljen mandag. 

 

 

BWLPG:xosl ligger i en lang svakt stigende trend. Kursen har reagert opp fra støttenivået ved 30.70 kroner, like over trendgulv ved 29 kroner.

 

Kursen har nå etablert seg over tidligere motstand ved 32.60 og 31.50 kroner. Aksjen har også støtte ved 30.70 og ved gulvet i den lange stigende hovedtrenden. BW LPG har lite motstand før ved 36 kroner. Ved et brudd opp gjennom dette nivået ligger det også motstand ved 36.80, 39.00 og 41.60 kroner. 

 At volum er høyere på dager med oppgang enn på dager med nedgang er et styrketegn. 

Aksjen kom inn Aksjen kom inn i Christiania Norge Aggressiv 26. november til kurs 32.70 kroner

 

 

 

FRO:xosl har vist en sterk utvikling i en hurtig stigende sekundærtrend innen den lange stigende hovedtrenden.

Aksjen har etablert seg fint over området 50.50-52.00 kroner hvor det ligger tung støtte. Kursen har også noe støtte ved 55.00, 45.00-45.50 kroner og ved 41.30 kroner. Frontline-aksjen har motstand ved 62.00 og 74.00 kroner. 

At volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursbildet styrker det solide trendbildet. Høyere volum på dager med oppgang enn på dager med nedgang er også et styrketegn. 

 

Aksjen kom inn i Christiania Norge Aggressiv 26. november til kurs 54.80 kroner.

 

 

 

 

Please reload

Our Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

Please reload

©2018 by Christiania Securities AS. Eventuelle råd og anbefalinger på denne nettsiden er utarbeidet av Christiania Securities AS. Dette er ment som generell informasjon og markedsføring, og det er ikke tatt hensyn til den enkelte mottakers investeringsmål, risikopreferanser, økonomiske stilling eller kunnskap og erfaring. Informasjonen er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning. Ytterligere informasjon om Christiania Securities AS’ investeringsanbefalinger, herunder bl.a. kilder, grunnlag og metoder som er benyttet og eventuelle interessekonflikter, finnes på denne siden.