Energiaksje ligger an til et byks?

29 Jan 2019

Ørsted A/S ligger og bryter med taket i en fortsettelsesformasjon. 

 

 

Ørsted A/S (ORSTED:xcse) ligger nær gulvet i en lang stigende trend. Gjennom november, desember og januar har kursen beveget seg i en rektangelformasjon markert med stiplede linjer. Et brudd opp eller ned fra denne fortsettelsesformasjonen indikerer videre retning.

 

Tirsdag ettermiddag tester kursen taket i formasjonen ved 464 dkk. Et etablert brudd opp gjennom dette nivået er et kjøpssignal med indikert målkurs på 500 dkk.

 

 

Skulle kursen i motsatt fall brute ned gjennom bunnen i fortsettelsesformasjonen ved 427 dkk indikerer det videre nedgang til 390 dkk.

 

At aksjen har høyere omsetningsvolum på dager med kursoppgang enn på dager med kursnedgang indikerer at kjøperne er mer aggressive enn selgerne. RSI ligger i en stigende trend og understøtter trendbildet i kursen.

Please reload

Our Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

Please reload

©2018 by Christiania Securities AS. Eventuelle råd og anbefalinger på denne nettsiden er utarbeidet av Christiania Securities AS. Dette er ment som generell informasjon og markedsføring, og det er ikke tatt hensyn til den enkelte mottakers investeringsmål, risikopreferanser, økonomiske stilling eller kunnskap og erfaring. Informasjonen er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning. Ytterligere informasjon om Christiania Securities AS’ investeringsanbefalinger, herunder bl.a. kilder, grunnlag og metoder som er benyttet og eventuelle interessekonflikter, finnes på denne siden.