©2018 by Christiania Securities AS. Eventuelle råd og anbefalinger på denne nettsiden er utarbeidet av Christiania Securities AS. Dette er ment som generell informasjon og markedsføring, og det er ikke tatt hensyn til den enkelte mottakers investeringsmål, risikopreferanser, økonomiske stilling eller kunnskap og erfaring. Informasjonen er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning. Ytterligere informasjon om Christiania Securities AS’ investeringsanbefalinger, herunder bl.a. kilder, grunnlag og metoder som er benyttet og eventuelle interessekonflikter, finnes på denne siden.

Viktig nivå for oljeprisen

30 Jan 2019

En potensiell bunnformasjon er under utvikling i timeschartet for brentoljen. 

 

Brentoljen har reagert opp fra gulvet i en lang stigende trend. Gjennom januar har kursen svingt mellom 58 og 62,40 usd, og fra medio november har det utviklet seg en potensiell omvendt hode skuldre-formasjon (IHS) i timeschartet.

 

 

Dersom vi ser et etablert brudd opp gjennom 62,40-62,50 usd utløses denne formasjonen, og vi har en indikert oppside til 72 usd. Det ligger lite motstand mellom 62,40 og 71 usd.

 

På nedsiden ligger deg støtte ved 58,60 usd. Dersom prisen faller helt ned mot trendgulvet ved 55 usd nøytraliseres IHS-formasjonen.

 

Kort før stengetid på Oslo Børs onsdag omsettes brentoljen for 61,84 USD, opp 0,96 prosent intradag. 

Please reload

Our Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags