Kraftig kjøpssignal i seismikk

5 Feb 2019

TGS-Nopec bryter opp fra en omvendt-hode-skuldre-formasjon (IHS).

 

 

En IHS er en klassisk bunnformasjon, og bruddet opp er et sterkt kjøpssignal med indikert målkurs på 300 kroner. Nakkelinjen i denne formasjonen ligger rett over støtte ved 250 kroner.

 

Kursen har også støtte ved 252, 238 og 200 kroner. Første tunge motstandsnivå ligger ved 345 kroner.

 

Aksjen har nylig foretatt en røff test av trendgulvet i den lange stigende trenden som går tilbake til 2015. Dette trendgulvet ligger nå rett under 230 kroner, mens trendtaket ligger tett oppunder 400 kroner.

 

 

 

I likhet med en rekke andre aksjer og oljeprisen har også TGS fått juling gjennom høsten. Aksjen lå da i en kortsiktig fallende sekundærtrend som nå er brutt.

 

Vi ser også at kjøperne er mer aggressive enn selgerne ved at omsetningsvolumet er høyere på dager med oppgang enn på dager med nedgang.

 

Vær oppmerksom på at selskapet legger frem kvartalstall torsdag. 

Please reload

Our Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

Please reload

©2018 by Christiania Securities AS. Eventuelle råd og anbefalinger på denne nettsiden er utarbeidet av Christiania Securities AS. Dette er ment som generell informasjon og markedsføring, og det er ikke tatt hensyn til den enkelte mottakers investeringsmål, risikopreferanser, økonomiske stilling eller kunnskap og erfaring. Informasjonen er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning. Ytterligere informasjon om Christiania Securities AS’ investeringsanbefalinger, herunder bl.a. kilder, grunnlag og metoder som er benyttet og eventuelle interessekonflikter, finnes på denne siden.