Lakseaksje med kjøpssignal

14 Feb 2019

Grieg Seafood (GSF:xosl) bryter opp fra en omvendt hode-skuldre-formasjon. 

 

Dersom Grieg Seafood  slutter over 115 kroner idag har vi et etablert brudd opp fra en omvendt hode skuldre-formasjon. Slike  formasjoner er klassiske bunnformasjoner, og kjøpssignalet indikerer en videre oppside til 128 kroner. 

 

Ved brudd opp har kursen motstand først  ved 127 kroner. Det ligger støtte i gulvet i den stigende trenden rett under 108,80 kroner og ved 100 kroner. Trendtaket ligger rett over 150 kroner, og trenden har en årlig stigningstakt på over 70 prosent. 

 

Volumet er generelt høyere på dager med oppgang enn på dager med nedgang. Dette vitner om at kjøperne er mer aggressive enn selgerne, 

 

Selskapet la frem kvartalsrapport 13. februar. 

 

Please reload

Our Recent Posts

Please reload

Archive