Lakseaksje med kjøpssignal

14 Feb 2019

Grieg Seafood (GSF:xosl) bryter opp fra en omvendt hode-skuldre-formasjon. 

 

Dersom Grieg Seafood  slutter over 115 kroner idag har vi et etablert brudd opp fra en omvendt hode skuldre-formasjon. Slike  formasjoner er klassiske bunnformasjoner, og kjøpssignalet indikerer en videre oppside til 128 kroner. 

 

Ved brudd opp har kursen motstand først  ved 127 kroner. Det ligger støtte i gulvet i den stigende trenden rett under 108,80 kroner og ved 100 kroner. Trendtaket ligger rett over 150 kroner, og trenden har en årlig stigningstakt på over 70 prosent. 

 

Volumet er generelt høyere på dager med oppgang enn på dager med nedgang. Dette vitner om at kjøperne er mer aggressive enn selgerne, 

 

Selskapet la frem kvartalsrapport 13. februar. 

 

Please reload

Our Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

Please reload

©2018 by Christiania Securities AS. Eventuelle råd og anbefalinger på denne nettsiden er utarbeidet av Christiania Securities AS. Dette er ment som generell informasjon og markedsføring, og det er ikke tatt hensyn til den enkelte mottakers investeringsmål, risikopreferanser, økonomiske stilling eller kunnskap og erfaring. Informasjonen er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning. Ytterligere informasjon om Christiania Securities AS’ investeringsanbefalinger, herunder bl.a. kilder, grunnlag og metoder som er benyttet og eventuelle interessekonflikter, finnes på denne siden.