Praktiske detaljer rundt Norwegian-emisjonen

22 Feb 2019

Fra og med fredag 22. februar er tegningsrettene i den pågående Norwegian-emisjonen notert på Oslo Børs. 

 

 

Aksjeeiere i Norwegian per 19. februar, dvs. de som er registrert i aksjeeierboken den 21. februar, har mottatt 2 tegningsretter per aksje i tegningsrett-emisjonen. Rettene vil værer notert på Oslo Børs fra og med idag til og med børsslutt 6. mars.  Én tegningsrett gir en ny aksje. 

 

Tegningsretter som ikke er solgt innen 6. mars 2019 klokken 16:30 eller benyttet til tegning av aksjer innen 8. mars klokken 16:30, vil bortfalle og bli verdiløse.

 

Hver tegningsrett gir rett til å tegne én ny aksje til en tegningskurs på 33,00 kroner

 

Enten du har fått tildelt tegningsretter fordi du var aksjonær i selskapet 19. februar, eller du har kjøpt tegningsretter, må du levere inn tegning innen tegningsperioden utløper for å benytte deg av tegningsrettene.

 

Du kan levere elektronisk tegning her

 

Selskapet opplyser i et informasjonsskriv at overtegning er tillatt, det vil si at du kan tegne deg for flere aksjer enn du har tegningsretter til. 

 

Informasjon om tildeling ventes rundt 11. mars. De nye aksjene betales 13. mars og har levering rundt 18. mars. 

 

Rettene handles under ticker NAS_T:xosl i Christiania Trader, og  du kan levere tegningsblankett via Corporate Action Events i konto-seksjonen. 

Please reload

Our Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

Please reload

©2018 by Christiania Securities AS. Eventuelle råd og anbefalinger på denne nettsiden er utarbeidet av Christiania Securities AS. Dette er ment som generell informasjon og markedsføring, og det er ikke tatt hensyn til den enkelte mottakers investeringsmål, risikopreferanser, økonomiske stilling eller kunnskap og erfaring. Informasjonen er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning. Ytterligere informasjon om Christiania Securities AS’ investeringsanbefalinger, herunder bl.a. kilder, grunnlag og metoder som er benyttet og eventuelle interessekonflikter, finnes på denne siden.