Our Recent Posts

Archive

Tags

Bli kjent med teknisk analyse

Like lenge som det er blitt handlet aksjer har tradere og investorer prøvd å tolke markedet: Skal kursene opp eller ned? Hva er mest sannsynlig fremover?I en artikkelserie vil vi fremover forklare enkelte av hovedprinsippene bak teknisk analyse. Vi starter med å se på opprinnelsen og hva teknisk analyse er.


Erfarne investorer har lenge visst at markeder styres av menneskelig adferd, og gjenkjent mønstrene dette skaper. Teknisk analyse har oppstått som en metode for å sette disse mønstrene og handelsregler i et system.


Det tidligste eksempelet på en beskrivelse av mønstre og metoder i aksjehandel er Confusion de Confusiones (1688) av Joseph de la Vega som beskriver den første aksjehandelen i Amsterdam på 1600-tallet. En annen klassiker som mange investorer og tradere fortsatt nevner som inspirasjonskilde er Reminiscences of a Stock Operator (1923) av Edwin Lefèvre.


Begge bøkene viser at selv om økonomiske forhold og markeder forandrer seg over tid så blir aksjekurser dannet av menneskelig adferd.


Menneskelig adferd er relativt konstant gjennom tidene og fører til gjenkjennelige mønstre i kurs- og volumutviklingen. Teknisk analyse utnytter disse mønstrene.


Det første systematiske arbeidet med teknisk analyse startet med Charles Dow sent på 1800-tallet. Han konstruerte de første indeksene og identifiserte de store bølgebevegelsene eller trendene som vi ser i disse.


Dows første steg er blitt fulgt av mange flere systematiske studier som har utviklet teorien og prinsippene bak teknisk analyse. Et av de mest innflytelsesrike verkene er Technical Analysis of the Financial Markets av John J. Murphy.


De siste 15-20 årene har økt interesse for aksjehandel, tilgang til datamaskiner og utviklingen av internett ført til at tekniske analysemetoder og verktøy har blitt godt kjent. Teknisk aksjeanalyse har en stor og økende popularitet.


Markeder er i stadig endring, og vil alltid fortsette å forandre seg. Daglig strømmer det inn nyheter og endrede forventninger. Teknisk analyse fanger opp alle disse endringene, pluss det som er konstant: Den menneskelige adferden som er den bestemmende faktoren i dannelse av aksjekurser. Ved å ta utgangspunkt i kursen og tolke markedspsykologien, kan teknisk analyse forutse den mest sannsynlige kursutviklingen, ikke bare nå, men også i fremtiden.

Christiania Securities har helt siden oppstart i 1995 vært spesialisert på Teknisk Analyse. Vil du vite mer om dette? Dersom du har konto i Christiania Trader finner du boken «Teknisk Analyse: Bli en bedre trader» i Markedsrapport-seksjonen som er tilgjengelig fra handelsplattformen din.


Dersom du ennå ikke har konto i ChristianiaTrader, kan du prøve en uforpliktende demokonto og få med e-boken når du registrerer deg.

CFD-er er komplekse instrumenter og det er stor risiko for å tape penger raskt på grunn av gearing. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFD-er med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er, valuta eller eventuelle andre av våre produkter fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.Kjenn risikoen. All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen.

©2018 by Christiania Securities AS. Eventuelle råd og anbefalinger på denne nettsiden er utarbeidet av Christiania Securities AS. Dette er ment som generell informasjon og markedsføring, og det er ikke tatt hensyn til den enkelte mottakers investeringsmål, risikopreferanser, økonomiske stilling eller kunnskap og erfaring. Informasjonen er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning. 

Personvernerklæring