Our Recent Posts

Archive

Tags

Teknisk Analyse: Støtte og motstand

Det er selvfølgelig lett å se hvor en burde ha kjøpt og solgt når en ser tilbake på en graf. Viktige vendepunkter der kursen snudde opp eller ned kan enkelt identifiseres.Denne artikkelen er del 3 i en serie om Teknisk Analyse. Tidligere publiserte saker i artikkelserien finner du her:

Del 1: Bli kjent med teknisk analyse

Del 2: Trenden – det mest sentrale elementet i teknisk analyse


Teknisk analyse kan bruke tidligere vendepunkter for å anslå hvor kursen sannsynligvis vil snu i fremtiden. Det viser seg nemlig at kurser har en økt sannsynlighet for å snu igjen på de samme nivåene som kursen har snudd tidligere.


Hvis et slikt nivå ligger over dagens kurs kaller vi det motstand. Her vil vi ha økt sannsynlighet for at kursen snur ned igjen. Hvis de tidligere vendepunktene ligger under dagens kurs kaller vi det støtte. Her vil vi ha økt sannsynlighet for at kursen snur opp igjen.


Ved å identifisere viktige tidligere vendepunkter kan vi altså finne nivåer hvor kursen vil oppføre seg annerledes i fremtiden og benytte dem for å time kjøp og salg.

På samme måte vil kjøpere komme inn i markedet ved nivåene C og D, hvor kursen har snudd tidligere og som er det billigste det har vært mulig å kjøpe aksjen for i dette tidsintervallet.
Kurser har en økt sannsynlighet for å snu ved støtte og motstand, men det hender selvfølgelig at vi får et brudd, som ved punkt E.


Noen ganger kan de være lett å identifisere grunnen til bruddet, for eksempel positive nyheter om selskapet eller økonomien generelt. Vi ser imidlertid også ofte at kurser bryter opp uten at det er så lett å finne årsaken til bruddet akkurat da. Uansett så sier teknisk analyse at det er markedet som vet mest og markedet som bestemmer. Et brudd opp gjennom motstanden betyr i hvert fall at alle de som ville selge ved de tidligere vendepunktene har fått solgt, og at markedet priser aksjen høyere enn dette tidligere viktige motstandsnivået. Det er altså noe nytt som har skjedd. Aksjen har fått en positiv impuls, og det lønner det seg som regel å kjøpe på.


Hvordan finner vi støtte- og motstandsnivåer?

Støtte og motstandsnivåer blir hovedsakelig dannet av tidligere topper og bunner. Vi bør helst ha flere topper og bunner på samme nivå for å kunne kalle det et signifikant nivå. Jo flere ganger kursen har snudd ved et nivå, jo sterkere blir støtten eller motstanden. I tillegg til tidligere topper og bunner er det noen andre faktorer som også vil kunne føre til støtte og motstand. Eksempler på dette er nivåer i en (tidligere) formasjon, tidligere gap, runde tall (10, 50, 100, 200, osv.) og en tidligere emisjonskurs. Alle disse elementene, og helst kombinasjoner av disse, vil øke sannsynligheten for at kursen vil snu ved disse nivåene igjen.


Støtte og motstand i valutahandel

En interessant forskningsrapport (Osler, 2003) tok for seg hvordan ordre i valutamarkedet ble plassert. Analyse av store mengder ordre viste at:

  • Kjøpsordre (og inndekking av shortsalg) ofte ble lagt like over runde tall.

  • Salgsordre (og stop loss-ordre) ble ofte lagt like under runde tall.

Dette er konsistent med teknisk analyse som sier at trender snur ved støtte/motstandsnivåer, som ofte er ved runde tall, og at kurser beveger seg raskt etter brudd gjennom støtte/motstand.


Ved et brudd opp gjennom et viktig rundt tall (et motstandsnivå) vil de fleste selgere ha fått solgt seg ut. Bruddet opp gjennom nivået vil utløse nye kjøpsorde like over nivået, og det er høy sannsynlighet for videre stigning.


Når har vi et brudd?

Når kursen stiger over motstand eller under støtte sier vi at vi har et brudd. For mer langsiktige analyser er det vanlig å avvente en eller flere sluttkurser over motstand eller under støtten før vi kaller det et etablert brudd. Ved å avvente etablering over motstand eller under støtte får vi sikrere, men senere signaler.


Støtte og motstand i praksis

Generelt sett lønner det seg å kjøpe ved støtte og ved brudd av motstand. Vi selger ved motstand, og ved brudd av støtte. Men som ved de andre analyseelementene vil det også her være rom for skjønn. Vi bør tolke hvor sterk støtten eller motstanden er, og vi bør vurdere de andre analyse-elementene.


CFD-er er komplekse instrumenter og det er stor risiko for å tape penger raskt på grunn av gearing. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFD-er med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er, valuta eller eventuelle andre av våre produkter fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.Kjenn risikoen. All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen.

©2018 by Christiania Securities AS. Eventuelle råd og anbefalinger på denne nettsiden er utarbeidet av Christiania Securities AS. Dette er ment som generell informasjon og markedsføring, og det er ikke tatt hensyn til den enkelte mottakers investeringsmål, risikopreferanser, økonomiske stilling eller kunnskap og erfaring. Informasjonen er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning. 

Personvernerklæring