Our Recent Posts

Archive

Tags

Trenden - det mest sentrale elementet i teknisk analyse

Akkurat som realøkonomiske forhold, så har også markeder og aksjekurser selvforsterkende

effekter, eller momentum.
Denne artikkelen er del 2 i en serie om Teknisk Analyse. Tidligere publiserte saker i artikkelserien finner du her:

Del 1: Bli kjent med teknisk analyseVed å analysere det historiske kursbildet kan vi identifisere trendretningen, noe som igjen gir oss en god pekepinn for kursutviklingen i fremtiden.


De som gjør det best, har en tendens til å gjøre det best også i fremtiden. De som har vært svake, fortsetter ofte videre nedover. Ved å analysere det historiske kursbildet kan vi identifisere trenden eller retningen, noe som igjen gir oss en god pekepinn for kursutviklingen i fremtiden.


Vi har tre trend-retninger: Stigende, fallende og horisontale.

En stigende trend er et mønster med stigende bunner. Bunnene bør ligge på en rett linje, den såkalte trendlinjen. For å kunne kalle det en trend bør trendlinjen treffe minst tre bunner. Ved bare to bunner snakker vi om en mulig trend.


Parallelt til den stigende trendlinjen kan vi tegne et trendtak, som da bør treffe flest mulig topper. Jo flere bunner og jo flere topper trendlinjene treffer, desto tydeligere eller sterkere kan trenden sies å være, og sannsynligheten for at kursen vil fortsette oppover innenfor trendkanalen er større.

Fallende trend er som du sikkert allerede har gjettet det motsatte av en stigende trend – altså et mønster av fallende topper, helst tre topper eller mer. Trendlinjen gjennom disse toppene utgjør trendtaket i den fallende trenden. Parallelt til dette fallende trendtaket kan vi tegne et trendgulv.


Akkurat som hos en stigende trend så blir trenden tydeligere og sterke jo flere ganger trendlinjene blir testet. Så lenge den fallende trenden er intakt er videre nedgang innenfor trendkanalen mest sannsynlig.


Trender kan også være mer eller mindre horisontal eller sidelengs. Vi kan da handle innenfor trenden, det vil si kjøpe ved trendgulvet og selge ved trendtaket. Eller vi kan avvente et brudd opp eller et brudd ned, for å få en ny indikasjon på videre trendretning. Også der kursgrafen ikke viser noen tydelig trend er det å avvente et nytt signal vårt beste alternativ.


Trendbrudd

Dersom en stigende trend bryter ned eller en fallende trend bryter opp, er dette et svakhetstegn for trenden. Trendbrudd er ikke ensbetydende med at vi plutselig får en retningsendring på trenden. Vanligvis innebærer trendbrudd at vi vil se en utflating av trenden – altså svakere stigningstakt for den stigende trenden eller langsommere falltakt for den fallende trenden.
I de tilfellene der det er snakk om trendendringer, identifiseres disse gjerne raskest med reverserende formasjoner.


Trender som bryter i samme retning som trenden regnes som et styrketegn for trenden. Dersom en stigende trend bryter opp, er dette et styrketegn. Om en fallende trend bryter ned er det et svakhetstegn.


Tidshorisont - og skala

Du kan identifisere trender innen en rekke ulike tidshorisonter. Det finnes trender som går over mange år, måneder uker og til og med ned på intradags-nivå. Det som er viktig er at du tilpasser trendanalysen til den investeringshorisonten du har uten å blande inn signaler fra andre tidsperspektiver. Dersom du er daytrader får du ikke mye nyttig informasjon fra et chart som tar for seg ukesbevegelsene de siste 10 årene.


I Christiania Trader veksler du mellom logaritmiske og lineære chart i handelsplattformens diagram-vindu

Når en viser store kursbevegelser i en graf med normal lineær skala på y-aksen, så blir bevegelser med samme prosentstørrelse høyt oppe i chartet mye større enn bevegelser med samme prosentstørrelse nede i chartet.


De fleste tekniske analytikere er derfor enige om at det lønner seg å bruke såkalte logaritmiske grafer. Dette er grafer hvor y-aksen er justert slik at prosentvise endringer nede i chartet og oppe i chartet vises som like store.

Kursutviklingen i Tesla-aksjen illustrerer godt forskjellen mellom logaritmiske og lineære charts. En logaritmisk skala får frem relative størrelser.


I diagrammene over ser du kursutviklingen i Tesla fra 2010 og frem til 22. mars 2021 - diagrammet til venstre viser deg utviklingen i logaritmisk skala, mens diagrammet til høyre viser deg utviklingen i lineær skala.Christiania Securities har helt siden oppstart i 1995 vært spesialisert på Teknisk Analyse. Vil du vite mer om dette? Dersom du har konto i Christiania Trader finner du boken «Teknisk Analyse: Bli en bedre trader» i Markedsrapport-seksjonen som er tilgjengelig fra handelsplattformen din.


Dersom du ennå ikke har konto i ChristianiaTrader, kan du prøve en uforpliktende demokonto og få med e-boken når du registrerer deg.

CFD-er er komplekse instrumenter og det er stor risiko for å tape penger raskt på grunn av gearing. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFD-er med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er, valuta eller eventuelle andre av våre produkter fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.Kjenn risikoen. All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen.

©2018 by Christiania Securities AS. Eventuelle råd og anbefalinger på denne nettsiden er utarbeidet av Christiania Securities AS. Dette er ment som generell informasjon og markedsføring, og det er ikke tatt hensyn til den enkelte mottakers investeringsmål, risikopreferanser, økonomiske stilling eller kunnskap og erfaring. Informasjonen er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning. 

Personvernerklæring